در روش کرتین وال فیس کپ زیر سازی توسط پروفیل های عمودی و افقی مرسوم به ترنسم و مولیون که با یکدیگر یک شبکه را تشکیل می دهند انجام می شود. شیشه ها مستقیماً بر روی ساختار لامل قرار گرفته و یک درپوش فشاری آن را از بیرون بر روی لامل آلمینیومی محکم می کند و به جهت زیبایی کار فیس کپ هایی با عرض مشخص اما طرح و طول دلخواه بر روی آن قرار میگیرد.

سیستم قاب دار (Face Cap)

مزایای سیستم کرتین وال فیس کپ

​​​​​​​سرعت بالای اجرا نسبت به سایر فریم ها
امکان نصب بازشوی دو طرفه در این فریم ها
امکان استفاده از درپوش ها در امتداد افق و عمودی