نرده و جان‌پناه شیشه ای

دستک‌های شیشه‌ای بالکن یا تراس گزینه جدیدی در کنار نرده‌ها و جان‌پناه‌های فلزی، چوبی و غیره هستند که جلوه‌ی مدرن‌تری به نمای ساختمان  می‌دهد را مدرن تر  از شیشه بالکن با نام محافظ شیشه ای تراس نیز یاد می شود. علت این امر تاثیری که نصب شیشه بالکن در محافظت و ایمنی دارد، می باشد. یکی از ویژگی های تراس های شیشه ای همین ایمنی و محافظت از افراد استفاده کننده از سقوط می باشد. همچنین در صورت بروز حوادثی مانند زلزله این سیستم، ایمنی لازم را داراست و از ایجاد آسیب های جانی به افراد ساکن در خانه جلوگیری می کند. نصب محافظ برای تراس یکی از الزامات ساختمان ها می باشد.